Template by themegoat
                  วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ณ.อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
 

ยินดีต้อนรับนักเรียน กลับสู่โรงเรียนด้วยความอบอุ่น
และขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19
เตรียมรับเปิดภาคเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร


เส้นทางการเดินรถรับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารในช่วงสถานการณ์โควิค-19

 

 ระกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการของโรงเรียน  ดาวน์โหลดเอกสาร  

 ระกาศยกเลิกการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน  ดาวน์โหลดเอกสาร 

 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากหมายเลขรางวัลสลากการกุศล งานคริสต์มาสสัมพันธ์ 2019 

      ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสมัครสอบการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

 โบรชัวร์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร 

 ใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2563   ดาวน์โหลดใบสมัคร  

sj-muk.ac.th .. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free