ผู้บริหารโรงเรียน

 

มุขนายก หลุยส์จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

[อ่านเพิ่มเติม]


 บาทหลวงวิโรจน์    โพธิ์สว่าง
ผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

 

ซิสเตอร์กรรณิการ์  ทองวงศ์ษา
ผู้อำนวยการ

  

ซิสเตอร์ไพรวัลย์  หมุนทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโภชนาการ

 

 

 

 

sj-muk.ac.th ผู้บริหาร. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free