Template by themegoat


ประชาสัมพันธ์โครงการแท็บเล็ตพีซืเพื่อการศึกษาไทย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

 เอกสารส่งเคลมสินค้า

 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับแท็บเล็ตระยะที่ 2 จำนวน 123 เครื่อง เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2555

  คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ปกครองนักเรียน 

 แจ้งผู้ปกครอง นักเรียนที่มีรายชื่อรับแท็บเล็ตพีซี ทั้ง 46 คน เพื่อประชุมเกี่ยวกับนโยบาย และการรับแท็บเล็ตตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ณ ห้องประชุมอาคารเซนต์ดอมินิก จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. 

 รายชื่อนักเรียน ป.1 ที่จะได้รับแท็บเล็ตจำนวน 46 เครื่อง ในครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 

 

 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารได้รับมอบแท็บเล็ต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารในครั้งแรกจำนวน 46 เครื่อง

 รายชื่อนักเรียน ป.1 ทั้งหมดที่จะได้รับ แท็บเล็ตในปีการศึกษา 2555

 

 

sj-muk.ac.th otpc. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free