ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง จินตนาการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรม จริยธรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

 ประจำปีการศึกษา 2556

sj-muk.ac.th ภาพยนตร์สั้น จินตนาการ. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free