ผลงานการผลิตภาพยนตร์สั้นคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

เรื่อง เสียงทิพย์

  

ประจำปีการศึกษา 2556

sj-muk.ac.th ภาพยนตร์สั้น เสียงทิพย์. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free