บุคลากรฝ่ายงบประมาณ


 1. นายสุรไกร     ตะยะพงค์         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 2. นางชนากานต์     หัสราช       ที่ปรึกษา

 4. นางสาวนวรตน์    คำปัน       กรรมการ

 5. นายจักรพันธ์   ยาโน         กรรมการ

 6. นางสาวศิรินภาภรณ์    ศรีนวล   กรรมการ

 

 

sj-muk.ac.th ฝ่ายงบประมาณ. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free