ภาพยนตร์สั้น คุณธรรม-จริยธรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เรื่อง  โอกาศ Chance 

          ภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดภาพยนตร์สั้น คุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งแข่งขันเมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 

sj-muk.ac.th ภาพยนตร์สั้น โอกาส. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free