วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

เพื่อเตรียมประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวันโรงเรียนพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

  

sj-muk.ac.th นำเสนอโรงเรียนพระราชทานปี 2556. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free