Page 6 - เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธญเธ™เธธเธชเธฃเธ“เนŒ60 เธขเธญเน€เธ‹เธŸเธกเธธเธเธ”เธฒเธซเธฒเธฃ
P. 6

เธšเธฑเธ

เธ›เธฃเธฐเธ–เธกเธจเธถเธเธฉเธฒเธ›เธ—เธต เนˆเธต 6.5   38. 	 เธงเธ™เธฑ เนเธกเนˆเนเธซเธ‡เนˆ เธŠเธฒเธ•เธด
เธ›เธเธกเธงเธขเธฑ 1.1,1.2,1.3,2.1  39. 	 เธงเธ™เธฑ เธงเธ—เธด เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ
เธ›เธเธกเธงเธขเธฑ 2.2,2.3,2.4,เธ›.1.1 40. 	 เธงเธฑเธ™เธ„เธฃเธชเธด เธ•เนŒเธกเธฒเธชเนเธฅเธฐเธ›เนƒเธต เธซเธกเนˆ
เธ›.1.2,1.3,1.4,1.5     41. 	 เธ„เธฃเธชเธด เธ•เธกเนŒ เธฒเธชเธชเธฑเธกเธžเธ™เธฑ
เธ›.2.1,2.2,2.3,2.4     42. 	 เธงเธฑเธ™เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ
เธ›.2.5,3.1,3.2,3.3     43. 	 เธ„เนˆเธฒเธขเธฅเธเธน เน€เธชเธทเธญ เธ›.1-3
เธ›.3.4,3.5,4.1,4.2     44.	 เธ„เนˆเธฒเธขเธฅเธเธน เน€เธชเธทเธญ เธ›.4-6
เธ›.4.3,4.4,4.5,5.1     45. 	 เธกเธกเธธ เธ„เธ™เน€เธเธ‡เนˆ
เธ›.5.2,5.3,5.4,5.5     46. 	 เธ„เธงเธฒเธกเธ เธฒเธ„เธ เธนเธกเนƒเธด เธˆ
เธกเธชเธด เธ‹เธฒเน€เธ›เธดเธ”เธ›เธเธต เธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ   47. 	 เธ„เธงเธฒเธกเนƒเธ™เนƒเธˆเธ„เธฃเธน เธ›เธเธกเธงเธฑเธข
เธซเธงเน‰เธ„เธฃเธ›เธน เธเธกเธงเธฑเธข       48. 	 เธ„เธงเธฒเธกเนƒเธ™เนƒเธˆเธ„เธฃเธน เธ›.6
เธซเธงเธ„เน‰ เธฃเธ›เธน เธฃเธฐเธ–เธกเธจเธถเธเธฉเธฒ    49. 	 เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธ•เธฑเธงเนเธ—เธ™เธœเธนเธ›เน‰ เธเธ„เธฃเธญเธ‡
เธ•เธญเน‰ เธ™เธฃเธฑเธšเธ™เน‰เธญเธ‡เนƒเธซเธกเนˆ     50. 	 เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธ•เธฑเธงเนเธ—เธ™เธœเธ›เน‰เธน เธเธ„เธฃเธญเธ‡
เธ—๏ฟฝเธณ เธšเธเธธ 9 เธงเธฑเธ”
เธงเธ™เธฑ เธชเธ™เธธ เธ—เธฃเธ เนˆเธน
เธ•เธญเนˆ เธ•เน‰เธฒเธ™เธขเธฒเน€เธชเธžเธ•เธ”เธด
เธงเธฑเธ™เนเธกเนˆเนเธซเธ‡เนˆ เธŠเธฒเธ•เธด
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11