Page 5 - เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธญเธ™เธธเธชเธฃเธ“เนŒ60 เธขเธญเน€เธ‹เธŸเธกเธธเธเธ”เธฒเธซเธฒเธฃ
P. 5

เธชเธฒเธฃเธš

4. 	 เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธ›เธฃเธฐเธกเธธเธ‚                   21. 	 เธ›
5. 	 เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธœเน‰เธนเธˆเธ”เธฑ เธเธฒเธฃ                 22. 	 เธ›
6. 	 เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธœเธญเธนเน‰ เธณ๏ฟฝเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃ                23. 	 เธ›
7. 	 เธชเธฒเธฃเธˆเธฒเธเธจเธถเธเธฉเธฒเธ˜เธดเธเธฒเธฃเธˆเธ‡เธฑ เธซเธงเธฑเธ”เนเธฅเธฐ เธœเธญ.เธชเธŠ         24. 	 เธ›
8. 	 เธ„เธฃเธนเธเนˆเธฒเธขเธ˜เธธเธฃเธเธฒเธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธ‡เธดเธ™ เธ„เธฃเธเธน เนˆเธฒเธขเธšเธฃเธซเธด เธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธ—เนˆเธฑเธงเน„เธ› 25. 	 เธ›
9. 	 เธ„เธฃเธเธน เนˆเธฒเธขเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธ„เธ“เธธ เธ เธฒเธžเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธ„เธฃเธนเธเนˆเธฒเธขเธงเธŠเธด เธฒเธเธฒเธฃ   26. 	 เธ›
10. 	 เธ„เธฃเธนเธเนˆเธฒเธขเธเธดเธˆเธเธฒเธฃเธ™เธเธฑ เน€เธฃเธตเธขเธ™ เธ„เธฃเธนเธเธฒเนˆ เธขเธ›เธเธกเธงเธฑเธข      27. 	 เธ›
11. 	 เธฃเธ›เธน เธ„เธ“เธฐเธœเน‰เธนเธšเธฃเธซเธด เธฒเธฃ เธ„เธฃเธน              28. 	 เธ›
12. 	 เธ›เธเธกเธงเธขเธฑ 3.1                    29. 	 เธ›
13. 	 เธ›เธเธกเธงเธฑเธข 3.2                    30. 	 เธก
14. 	 เธ›เธเธกเธงเธฑเธข 3.3                    31. 	 เน„เธซ
15. 	 เธ›เธเธกเธงเธฑเธข 3.4                    32. 	 เน„เธซ
16. 	 เธ›เธเธกเธงเธฑเธข 3.5                    33. 	 เธ•
17. 	 เธ›เธฃเธฐเธ–เธกเธจเธเธถ เธฉเธฒเธ›เธ—เธต เธตเนˆ 6.1              34. 	 เธ—
18. 	 เธ›เธฃเธฐเธ–เธกเธจเธเธถ เธฉเธฒเธ›เธ—เธต เนˆเธต 6.2              35. 	 เธง
19. 	 เธ›เธฃเธฐเธ–เธกเธจเธถเธเธฉเธฒเธ›เธ—เธต เนˆเธต 6.3               36. 	 เธ•
20. 	 เธ›เธฃเธฐเธ–เธกเธจเธถเธเธฉเธฒเธ›เธตเธ—เนˆเธต 6.4               37. 	 เธง
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10